Tuesday, May 19, 2009

PIAGAM PELANGGAN SMK BEAUFORT

KAMI WARGA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BEAUFORT, DENGAN PENUH TEKAD DAN ILTIZAM AKAN MENUMPUKAN SELURUH TENAGA DAN USAHA KAMI UNTUK;

• Mendidik dan membimbing pelajar-pelajar membentuk sahsiah yang mulia melalui pemupukan, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai murni berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan selaras dengan kehendak Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
• Melahirkan insan yang dinamis dan progresif mengikut paradigma globalisasi. Memperkembangkan potensi dan bakat individu para pelajar dari segi rohani, intelek, jasmani dan emosi.
• Mewujudkan iklim sekolah yang bersih, kondusif dan menarik. Mewujudkan budaya sekolah yang sihat, luhur, unggul dan harmonis.
• Membimbing pelajar-pelajar ke arah kecemerlangan akademik dan ko-kurikulum. Bersedia menerima dan melayan tetamu yang berurusan dengan sekolah secara cekap dan mesra.

No comments:

Post a Comment