Tuesday, May 19, 2009

MATLAMAT & OBJEKTIF SEKOLAH

MATLAMAT SEKOLAH

• Memberi pendidikan kepada seluruh pelajar sekolah ini supaya beroleh kejayaan yang maksimum.

• Melahirkan pelajar-pelajar yang cemerlang dalam bidang akademik, mempunyai akhlak yang tinggi dan mulia serta sentiasa menjaga nama baik diri.

• Melahirkan bakal pemimpin masyarakat dan rakyat yang bersikap mulia dan telus serta bersedia berkorban untuk agama, bangsa dan Negara. Mewujudkan sikap hormat-menghormati dan memiliki semangat tolong-menolong.

OBJEKTIF SEKOLAH

• Meningkatkan pencapaian kuantiti dan kualiti dalam bidang kurikulum serta ko-kurikulum pelajar di semua peringkat.

• Meningkatkan kecemerlangan disiplin dan sahsiah pelajar. Mewujudkan rasa cintakan sekolah dan menyemai semangat kekitaan di kalangan pelajar.

• Menanam sikap positif dan optimistik terhadap kecemerlangan yang berterusan. Melahirkan pelajar yang berilmu, beramal dan berbakti kepada agama, bangsa dan Negara.

• Meningkatkan kredibiliti, wibawa dan karisma staf sekolah yang berterusan ke arah pencapaian taraf profesionalisma yang tinggi.

• Mewujudkan suasana persekitaran sekolah yang kondusif sejajar dengan pembangunan rohani, jasmani, emosi dan intelek di kalangan warga sekolah.

• Meningkatkan penglibatan kerjasama dan sumbangan dua hala antara sekolah dengan ibu bapa serta masyarakat setempat.

1 comment:

  1. Mudah-mudahan tuhan memakbulkan berkat segala usaha guru-guru dan kakitangan SMKB

    ReplyDelete