Saturday, August 7, 2010

PERTUKARAN GURU SESI JANUARI 2011

Pemberitahuan

Permohonan Pertukaran Guru Antara Bahagian/Negeri, Antara Daerah dan Dalam Daerah bagi Pertukaran Januari 2011 untuk guru DGA 29, DG 41, DG 32 (KUP) dan DG 44 (KUP) melalui e-GTukar akan dibuka mulai 1 HINGGA 30 SEPTEMBER 2010.

Keputusan Permohonan Pertukaran Guru Januari 2011 dijangka dikeluarkan mulai 15 NOVEMBER 2010.

Sila ambil maklum bahawa tiada peruntukan disediakan bagi tuntutan elaun pertukaran untuk sesi Januari 2011.


Sila semak dan kemaskini maklumat anda melalui guru PK1 atau guru data dengan segera sebelum 13 OGOS 2010

Laman Web e-Gtukar :

http://apps.emoe.gov.my/epgo


Tuesday, July 27, 2010

Temasya Sukan Padang dan Balapan 2010


SMK Beaufort mengadakan Temasya Sukan Padang & Balapan Kali Ke 34 pada tahun 2010. Temasya ini diadakan selama tiga hari iaitu pada 27 Julai 2010 hingga 29 Julai 2010. Antara rumah sukan yang bertanding adalah Rumah Perdana, Rumah Satria, Rumah Waja dan Rumah Wira.

Wednesday, May 12, 2010

PERUTUSAN HARI GURU 2010 OLEH Y.BHG. TAN SRI KPPM

PERUTUSAN HARI GURU 2010
oleh
Y.Bhg. Tan Sri Dato’ Haji Alimuddin bin Haji Mohd. Dom
Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia

“GURU PEMBINA NEGARA BANGSA”

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu, Salam Sejahtera dan Salam 1Malaysia.

Tuan-tuan, puan-puan warga pendidik dan pelajar yang dikasihi sekelian.

1. Alhamdulillah, saya memanjatkan kesyukuran ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurniaNya, sekali lagi pada tarikh ini, 16 Mei 2010, kita dapat menyambut hari paling istimewa bagi para pendidik iaitu Hari Guru. Tanggal 16 Mei setiap tahun sejak 1972 disambut untuk kita semua memberi penghormatan dan pengiktirafan kepada profesion keguruan selain mengenang jasa dan pengorbanan para guru dalam mendidik anak-anak menjadi insan yang berjasa kepada bangsa dan negara.

2. Tahun ini, sekali lagi tema ‘Guru Pembina Negara Bangsa’ dipilih kerana ia menepati aspirasi kerajaan dalam membentuk sebuah negara yang baik dan berkesan. Kementerian Pelajaran Malaysia sentiasa berusaha untuk menyediakan sistem pendidikan yang terbaik agar setiap kita dapat mengembangkan potensi dan bakat secara optimum. Sekolah perlu menjadi acuan dan landasan yang mampu melahirkan golongan pelapis generasi muda yang bergerak seiring aspirasi negara dengan mengetepikan perbezaan yang berdasarkan kepada bangsa dan agama. Oleh itu, semua guru sebagai seorang profesional perlu merebut peluang menimba pengalaman dengan melibatkan diri dalam pelbagai langkah menyediakan diri untuk menjadi seorang pengurus dan pentadbir profesional kelas pertama.

3. Standard Guru Malaysia menetapkan tahap pencapaian kompetensi profesional yang patut dicapai oleh guru untuk menjamin dan mengekalkan pendidikan yang berkualiti kepada warganegara Malaysia kini dan akan datang. Para guru perlu mempunyai tahap amalan nilai profesionalisme keguruan, pengetahuan dan kefahaman, serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran yang tinggi bagi membolehkan mereka berfungsi sebagai guru profesional dengan berkesan. Guru harus bijak membuat refleksi kendiri terhadap tahap pencapaian standard serta mengenal pasti keperluan pembangunan profesionalisme diri dalam usaha mencapai kecemerlangan tugas sebagai pendidik dan pembina negara bangsa.

4. Falsafah Pendidikan Guru menekankan kriteria seorang guru haruslah berperkerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin pembangunan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin. Setiap guru juga bertanggungjawab untuk mengenal pasti dan prihatin terhadap kemajuan dan kelemahan setiap anak didik mereka supaya generasi pelapis akan mampu mengorak langkah kearah kecemerlangan diri, bangsa dan negara.

5. Warga pendidik harus menyedari bahawa selain bertanggungjawab mengajar dan mendidik, guru juga menggalas amanah yang berat kerana mereka turut berperanan menbentuk akhlak serta jati diri anak didik. Guru mempunyai kelebihan dari aspek pengetahuan ilmu psikologi kanak-kanak dan kepakaran pedagogi. Guru harus dan mesti boleh mengimplementasikan kaedah pendidikan yang tepat di mana strategi pengajaran dan pembelajaran yang beliau lakukan memperhatikan situasi, kondisi dan karakter seseorang, sehingga nilai-nilai murni dapat di tanam dan dijelmakan dengan baik dalam diri anak didik. Saya penuh yakin dengan kewibawaan para guru di Malaysia dalam mempersiapkan diri anak didik agar menjadi insan yang cekal dan berupaya mengharungi tuntutan dan perubahan arus globalisasi.


Warga pendidik dan pelajar sekelian,

6. Matlamat dan dasar yang dihasratkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia dalam membina Negara Bangsa adalah untuk memastikan setiap pelajar memiliki jati diri yang kukuh, patriotik, berpegang teguh kepada ajaran agama dan nilai moral, hidup sebagai sebuah masyarakat yang penyayang, demokratik, liberal, bertolak ansur, berfikiran dan berbudaya saintifik serta bersatu padu. Kementerian Pelajaran menyediakan pendidikan yang dapat menyemai nilai-nilai ini bermula di peringkat awal pendidikan kanak-kanak lagi.

7. Bagi merealisasikan hasrat ini agen perubahan yang utama adalah guru dan institusi pendidikan.Guru harus memainkan peranan untuk memupuk dan mengekalkan semangat perpaduan melalui aktiviti kurikulum, kokurikulum dan sukan. Peranan guru adalah memastikan generasi pewaris negara iaitu anak didik diberikan pendidikan yang tidak berbelah bagi. Aspirasi negara terhadap guru sebagai pembina negara bangsa menuntut komitmen yang tinggi daripada semua warga pendidik. Guru harus menggalas tugas berat menghasilkan seorang insan yang cemerlang dari segi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang sains, teknologi dan ICT, berkemahiran tinggi seperti berupaya berkomunikasi dengan berkesan dalam pelbagai bahasa dan mempunyai sahsiah yang positif agar dapat menyumbang kepada kesejahteraan diri, keluarga dan negara.

8. Konsep 1Malaysia yang dipelopori oleh YAB Perdana Menteri menekankan kesejahteraan rakyat dan keberhasilan yang dapat dinikmati seperti yang terkandung dalam gagasan 1Malaysia “Rakyat didahulukan, Pencapaian Diutamakan”. Bagi mencapai kesejahteraan, warga pendidik harus menghayati dan berkongsi bersama falsafah dan objektif ‘collegiality’ yang membawa maksud “the cooperative relationship with colleagues” (keserakanan). Kita harus faham bahawa prinsip keserakanan yang positif boleh mempercepatkan proses pencapaian kecemerlangan secara bersama. Prinsip keserakanan harus wujud dalam diri setiap pendidik supaya aspirasi negara dapat diterjemahkan dalam satu kefahaman bersama.


9. Saya dengan ini menyeru kepada semua warga pendidik supaya membulatkan tekad dan menguatkan azam untuk sama-sama bekerja bagi memartabatkan organisasi pendidikan kita. Adalah menjadi harapan saya, semua guru melaksanakan tanggungjawab dengan penuh dedikasi dan amanah dengan semangat keserakanan bagi memartabatkan profesion keguruan dan meningkatkan kualiti perkhidmatan pendidikan yang diberikan kepada rakyat selaras dengan gagasan 1Malaysia yang menekankan ideologi rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Penerapan konsep 1Malaysia harus dipupuk di peringkat sekolah kerana pembentukan sahsiah dan karakter remaja adalah ketika di alam persekolahan. Sama-samalah kita berdoa agar apa yang direncana akan terlaksana mengikut rangka kerja dan perancangan.

10. Penilaian Petunjuk Prestasi Utama (KPI) yang telah mula dilaksanakan pada tahun 2010 meliputi semua agensi kerajaan. Sistem pengukuran prestasi menggunakan KPI di sekolah adalah penting dan perlu dilaksanakan. Tuntutan terhadap sekolah dalam kecemerlangan akademik, kokurikulum, disiplin yang baik, amalan-amalan pengurusan, kepimpinan, kompetensi guru yang tinggi dan lain-lain memerlukan sekolah menggunakan strategi serta amalan yang berasaskan prestasi. Penggunaan KPI dan sasaran prestasi boleh digunakan dalam setiap aspek pengurusan sekolah di mana prestasi boleh diukur dari segi proses yang disampaikan dan output yang dihasilkan di sekolah. Sasaran prestasi perlu mengambil kira perkara-perkara seperti keupayaan proses yang meliputi aliran kerja, keperluan sumber manusia, kewangan, peralatan, infrastruktur yang sesuai serta kepuasan dan kehendak pelanggan.

11. Saya yakin sistem pengukuran KPI sebagai kayu pengukur kepada kecemerlangan perkhidmatan pendidikan akan dapat meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan untuk rakyat Malaysia. Kementerian Pelajaran Malaysia telah melaksanakan pelbagai usaha untuk melahirkan guru yang berkualiti dan memastikan kualiti sistem pendidikan negara kekal dan bertaraf dunia.

12. Akhir kata, sempena dengan sambutan Hari Guru tahun ini, saya mengucapkan Selamat Hari Guru kepada semua warga pendidik di Malaysia dan berharap tahun 2010 ini akan membawa kecemerlangan kepada institusi pendidikan negara dengan melahirkan modal insan yang harmonis dan seimbang yang akan menjadi tonggak kekuatan negara bangsa.

TERIMA KASIH CIKGU! …“SELAMAT HARI GURU”.

Sunday, May 2, 2010

Semakan Tawaran Kemasukan Ke Tingkatan Enam Bawah Tahun 2010

Semakan boleh dibuat mulai 3 Mei 2010.

Laman Web :

http://apps.emoe.gov.my/form6/semakan2010/index.cfm

Bagi sebarang pertanyaan, sila hubungi Bahagian Pengurusan Sekolah Harian,
Kementerian Pelajaran Malaysia di talian 03-8884 9370 atau Jabatan Pelajaran
Negeri masing-masing.

Tingkatan 6 Tahun 2010 akan bermula pada 10-5-2010 (Isnin).

Saturday, April 10, 2010

Mesyuarat Agung PIBG SMK Beaufort 2010

Tarikh : 10 April 2010 (Sabtu)
Masa : 8.00 Pagi
Tempat: Dewan Asrama, SMK Beaufort

Mesyuarat Agung PIBG SMK Beaufort 2010 di adakan bertujuan untuk pembubaran Ahli Jawatankuasa yang lama dan seterusnya melantik Ahli Jawatankuasa yang baru bagi sesi 2010 - 2012. Encik Jaafar Marlan (Wakil PPD Beaufort) telah merasmikan mesyuarat PIBG ini.

Berikut merupakan senarai AJK yang baru dilantik :


SENARAI JAWATANKUASA PIBG SMK BEAUFORT SESI 2010 – 2012

Penasihat : Pengetua SMK Beaufort

Encik Asliari Hj Tamit

Yang Dipertua: Encik Yunus Hj Abd Rajah

Timbalan Yang Dipertua: Encik Amsir Dani

Naib-naib Yang Dipertua: Encik Mohd Puting Musdin

Encik Abdul Jalil Abdullah Otto

Puan Suzilah Abdullah

Setiausaha : Encik Mohd Raffi Maksin

Pen. Setiausaha: Puan Maryiyati Ali

Bendahari : Cik Zuraidah Daud

Ahli Jawatankuasa:

1.Tuan Hj Nassar Abdullah

2.Encik Hussain Mohd Yusuf

3.Puan Norsiah Ahmed

4.Puan Siti Surinah

5.Encik Mansur Rahman

6.Puan Jamilah Bidin

7.Encik Abdul Main

8.Puan Salyateh Bulis

9.Puan Noorashikin Binti Yusop

10.Encik Adnan Salleh

11.Encik Yusnisham Bin Yusoff

12.Encik Vun Khiam Fui @ Richard

13.Ustaz Shaiful Amri Bin Musa

14.Encik Ag Sulaiman Awangku Marali

15.Encik Abdul Rasidi Bin Mohammed

16.Encik Faizal Kassim

Juru Audit:

01.Encik Awang Bin Dani

02.Encik Moktar B. Hj JaafarWednesday, March 31, 2010

SISTEM PERTUKARAN GURU (e-Gtukar) 2010

Kepada Guru-guru yang ingin memohon pertukaran antara negeri, anda boleh membuat permohonan secara online bermula 1 April 2010 hingga 26 April 2010 untuk pertukaran Jun 2010. Sila lengkapkan pengisian borang secara online seawal yang boleh bagi memudahkan proses pengesahan oleh Pengetua /PK Pentadbiran / PK HEM / PK Ko-Kum / PK Petang.


Berikut merupakan link e-Gtukar : http://apps.emoe.gov.my/epgo/

Pertandingan Bola Tampar MSSD Beaufort 2010


SMK Beaufort menjadi tuan rumah pertandingan Bola Tampar MSSD Beaufort bagi tahun 2010. Perlawanan berkenaan diadakan di gelanggang Bola Tampar SMK Beaufort pada 31 Mac 2010 - 1 April 2010 (Rabu dan Khamis). Antara sekolah-sekolah yang mengambil bahagian adalah SMK Beaufort, SMK Beaufort II, SM St Paul, SMK Weston, SMK Gadong, SMK Membakut, SMK Membakut II dan SM Vokasional Beaufort. Perlawanan ini berdasarkan sistem liga.